Klimaatzones en lokale hulpbronnen

De verschillende klimaatzones op onze planeet vereisen speciale bouwwijzen en bouwsoorten. In hete en droge omgevingen speelt warmteïsolatie een ondergeschikte rol. Aardbevingsbedreigde gebieden hebben konstrukties nodig die niet instorten. Polaite klimaatzones wekken behoefte op aan warmte en licht. Krachtige winden vereisen een grote stabiliteit en aerodynamische constructies.

 • Een betonnen gebouw in Siberië of in de Sahara vervult zonder hoog energieverbruik van technische installaties geen menswaardig benutting.
 • Het gebruik van synthetische isolatiestoffen in Noord-Amerika resulteert in het gebruik van energieverslindende luchtbehandelingsinstallaties.

In de verschillende klimaatzones vindt men echter de meeste bouwmaterialen ter plekke als natuurlijke grondstoffen. Er hoeft niet per sé Europees of Amerikaans hout gebruikt te worden, om zulke constructies van Konstruktionsvollholz (Kvh) te bouwen. Daar de behoefte aan houtachtig materiaal gering is voor een basisconstructie en de diameters van de toegepaste staanders en steunen klein, kunnen bijna overal op de aarde zulke of soortgelijke bouwwijzen gebruikt worden.

 • In Mongolië vindt men ter plekke struiken, steppengras, leem, kalk, schors, dierhuiden en zand.
 • Siberië beschikt over eindeloze bossen, turfvindplaatsen, kalk- en leembodems.
 • In Congo is er geen gebrek aan hout en aarde.
 • In Japan en Taiwan is er bos, gesteente en uit de zee algen, schelpkalk en vissen.
 • In Jemen duidt een oeroude bouwcultuur met reusachtige leembouwwerken op bepaalde kennis.
 • De Spanjaarden hebben aarde nodig voor het bouwen tegen de warmte.
 • De Schotten kunnen zich met veldstenen tegen de vochtigheid buiten en met hout binnen in het klimaat handhaven.
 • De Marokkanen passen leem toe en geringe hoeveelheden hout.
 • De bewoners van Midden-Europa en Noord-Amerika hebben de grootste keuze aan natuurbouwstoffen tot hun beschikking. Tegelijk beschikken ze over een perfecte infrastructuur en alle mogelijke technische middelen.