HarKun wandelementen

De alternatieve innovatie
Zoals op afb. 3-5 is te zien, maakt de toepassing van kleine houtdiameters en het eenvoudige schroeven of spijkeren rechte en gebogen vormen mogelijk bij gering houtverbruik en zaagafval. Statische onderzoeken van de HarKun-elementen aan de Fachhochschule Köln laten de verklaring toe, dat zelfs het bouwen van een gebouw met meerdere etages met onze wandelementen mogelijk is (vgl. M. Dümmer, Köln 2014).

Door verandering van de houtdiameters of het aantal staanders kan de draagkracht van de constructie met een veelvoud worden vergroot. Derhalve kan de vraag of onze constructiebenadering alle elementaire gebouwbelastingen (druklast, torsiestijfheid, schaar- i.e. parallele)krachten, statica, etc. aankan, eenduidig met ja worden beantwoord. Daadwerkelijk kan ook met relatief kleine houtdiameters (Konstruktionsvollholz 40/60mm, afgekort Kvh, massief constructiehout) een grote stabiliteit worden bereikt.

Referentie: testlab Fachhochschule Köln

Bij de onderzoeken aan de Fachhochschule Köln, uitgevoerd door de testingenieurs prof. dr. ing Ansgar Neuenhofer en prof. ir. Hannelore Damm alsmede bouwingenieur Martin Dümmer, kon het door ons ter beschikking gestelde HarKun wandelement van 3,00m hoogte, 2,20m breedte en 0,24m diepte van massief constructievuren alle verwachtingen van de testtechnici – men vermoedde max. 5 ton druklast – verre overtreffen. Het bleek dat pas bij 35 ton druklast de HarKun-constructie uiteindelijk meegaf bij een doorbuiging van 0,4m. Het proefobject bleef ondanks de enorme drukkrachten onbeschadigd en hernam na het omhoogtillen van de drukstempel zelfs weer exact zijn originele vorm. Een dergelijk testresultaat laat derhalve positieve uitspraken toe aangaande aardbevingsbestendigheid.