Feiten met betrekking tot warmtedoorgang

Door het verspringen van de afzonderlijke vlakken is de warmtedoorgang door het HarKun-element gelijkmatig verdeeld, zie CAD HarKun wandconstructie. Deze is door de gehele constructie nauwelijks verzwakt zoals bij een dóórgaande balkenlaag met geringere isolatiewaarde. De afzonderlijke steunen zijn voornamelijk ingebed in isolatiematerialen.

De mogelijkheid bestaat de verschillende isolatie- en warmtebufferlagen te rangschikken – al naar gelang de klimatologische omstandigheden. Daarbij kunnen isolatiematten en stortmateriaal met elkaar worden gecombineerd. In het bijzondere bestaat de mogelijkheid isolatie en pleisterdrager in één stap aan te brengen.

Bij gebruik van natuurmaterialen is daarbij de ideale combinatie van diffusie van gassen en capillariteit van vocht na te streven. De ervaringen in de strobalenbouw laten zien, dat door toepassing van een dergelijke constructie de warmteverliezen door ventilatiebehoefte tot een minimum gereduceerd worden.

Zo is verklaarbaar, hoe zonder ventilatieïnstallaties en drievoudige verglazing bij een geringere rekenkundige isolatiewaarde van ca. 0,15 W/m²K van de gebouwschil de passiefhuisstandaard bereikt kan worden.

Meer met betrekking tot dit thema, zie onder Ter zijde: passiefhuis