Wat is HarKun?

HarKun staat voor ecologisch zinvol bouwen en gebruikt innovatief houtvakwerk. De visionair Benno Hartmann onderzoekt en ontwikkelt dit idee gestaag verder.

Om zijn ideeën werkelijkheid te laten worden, werd een wandelement in elkaar gezet, op belastbaarheid onderzocht en proefondervindelijk met natuurbouwstoffen gevuld.

Daarbij ontstonden nieuwe natuurbouwstofcombinaties. Ook als dakconstructie vond HarKun toepassing en werd op haar vervormbaarheid getest. Voor de energieverzorging van een HarKun-gebouw werd een houten torentje voor een kleine windturbine gebouwd en getest. Binnenluiken voor de ramen ter verbetering van de behaaglijkheid en daardoor besparing van warmteënergie werden gebouwd, stromatten voor warmteïsolatie geproduceerd en andere zaken in proefnemingen uitgeprobeerd om deze bouwwijze te verbeteren.

De HarKun bouwwijze staat elk mens zonder kosten voor toepassing ter beschikking. Op basis van publicaties in relevante forums is een ieder de mogelijkheid ontnomen om patenten te verkrijgen. In seminars bestaat de mogelijkheid, de essentie van deze bouwwijze en de doelmatigheid bij het in elkaar zetten te leren kennen, om voor zichzelf en andere geïnteresseerden de HarKun bouwwijze verder te ontwikkelen en ook commercieel toe te passen.